De vereniging YMCA Zutphen Warnsveld zal geen vereniging zijn zonder onze leden. Onze bestuursleden, ereleden, algemene leden en jeugdleden houden de vereniging levendig. Zij zorgen met elkaar voor vernieuwing en vooruitgang. Wij dagen jongeren uit om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten. Daarbij verliezen we onze maatschappelijke en oecumenische missie niet uit het oog. Iedereen is welkom. Ongeacht afkomst, achtergrond of levensovertuiging.

Lidmaatschap is geheel gratis. Wil je de vereniging financieel ondersteunen? Geef dit dan aan in het aanmeldformulier.

  • Inspraak op de algemene vergadering

  • Stemrecht tijdens de algemene vergadering (vanaf 16 jaar)

  • Als eerste op de hoogte van nieuwe activiteiten

  • Ontvang twee keer per jaar de nieuwsbrief

Wil jij lid worden? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Ik ontvang graag de algemene nieuwsbriefIk word graag op de hoogte gehouden van nieuwe jeugdactiviteitenIk wil vrijwilligerswerk doen voor de verenigingIk wil de vereniging jaarlijks financieel ondersteunen