Notulen en jaarverslagen

De jaarlijkse ALV van de YMCA-Zutphen is altijd aan het begin van het jaar. Hierin presenteert het bestuur haar plannen voor het aankomende jaar en wordt teruggekeken naar de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarnaast vind de kascontrole plaats en is er ruimte voor vragen vanuit de leden.